اندکپ یا SETPART PLUG END

  • مشخصات کلی
ویژه نصب موتورهای توبولار روی شافت گرد 89mm